Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

justonebullet
2283 2025 500
Reposted frommangoe mangoe viaganzrockbar ganzrockbar
justonebullet
4250 9f63 500
Reposted fromhrafn hrafn viaelinela elinela
justonebullet
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
3042 6e55
Reposted fromrof rof viasatyrlane satyrlane
justonebullet
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viasatyrlane satyrlane
justonebullet
1046 4c94 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyrlane satyrlane
justonebullet
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
0609 0e41 500
Reposted fromtfu tfu viahrabiapawel hrabiapawel
justonebullet
8996 4647
Reposted fromteijakool teijakool viaganzrockbar ganzrockbar
justonebullet
2326 1a37
Reposted fromnulaine nulaine viahrabiapawel hrabiapawel
justonebullet
7071 aee0 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagaf gaf
justonebullet
0004 67c6 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasuperbrainz superbrainz
justonebullet
4991 219e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelinela elinela
justonebullet
4356 cde2 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaszpaqus szpaqus
justonebullet
3101 43c4 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
justonebullet
1825 74ae 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainto-black into-black
justonebullet
1765 d19a 500
A Great Mass 
Reposted fromhrafn hrafn viamadamemonroe madamemonroe
justonebullet
2547 4bee
Reposted fromkarahippie karahippie viainto-black into-black
justonebullet
Reposted fromgruetze gruetze viapffft pffft
justonebullet
Dlatego już dziś zamiast czekać na miłość, zacznij się rozwijać, poznawać nowe miejsca i zdobywać umiejętności, a gwarantuję Ci jedno: nawet jeżeli nie poznasz miłości swojego życia, to z pewnością staniesz się szczęśliwszym, bardziej spełnionym człowiekiem.
— Ewa Z. - "Jak na co dzień budować szczęśliwą relację z partnerem. Krótka recepta na udany związek"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl