Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

justonebullet
Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, powiedzą ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie to magia
— Marc Levy
Reposted fromteaholic teaholic vialaparisienne laparisienne
justonebullet
8822 c6ab
Reposted fromyoursunrise yoursunrise vialaparisienne laparisienne
justonebullet
świąteczny poradnik prezentowy.
justonebullet
Najinteligentniejsi ludzie najwięcej miewają głupich pomysłów: ich umysł jest niespokojny, w ciągłym ruchu, więc wciąż się potyka. Głupcy mają mało głupich pomysłów.
— Henryk Elzenberg
Reposted fromdifferent different vialaparisienne laparisienne
justonebullet

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny vialaparisienne laparisienne

October 16 2018

justonebullet
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline vialaparisienne laparisienne
justonebullet
Nie daj się zadowolić byle czym, mała.
— oczekuj wszystkiego, bo na to zasługujesz.
justonebullet
1946 b389 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
justonebullet
Reposted frommrrru mrrru viaszpaqus szpaqus
justonebullet
0084 442b 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaszpaqus szpaqus
justonebullet
3016 4fe7
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
justonebullet
4844 7210
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszpaqus szpaqus
justonebullet
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych.
Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
justonebullet
3578 06c7 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaSapereAude SapereAude

October 15 2018

justonebullet
4166 4f97 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
Reposted frompffft pffft viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
justonebullet
justonebullet
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viazabka zabka
justonebullet
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl