Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

justonebullet
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline vialaparisienne laparisienne
justonebullet
Nie daj się zadowolić byle czym, mała.
— oczekuj wszystkiego, bo na to zasługujesz.
justonebullet
1946 b389 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
justonebullet
Reposted frommrrru mrrru viaszpaqus szpaqus
justonebullet
0084 442b 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaszpaqus szpaqus
justonebullet
3016 4fe7
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
justonebullet
4844 7210
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszpaqus szpaqus
justonebullet
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych.
Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
justonebullet
3578 06c7 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaSapereAude SapereAude

October 15 2018

justonebullet
4166 4f97 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
Reposted frompffft pffft viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
justonebullet
justonebullet
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viazabka zabka
justonebullet
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
justonebullet
4166 4f97 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
Reposted frompffft pffft viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
justonebullet
justonebullet
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl