Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

justonebullet
4182 db6c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamatuss matuss
justonebullet
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viamatuss matuss

August 05 2018

justonebullet
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic vianoelya noelya
justonebullet
0732 780b
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialexxie lexxie
justonebullet
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros vialexxie lexxie
justonebullet
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne

August 04 2018

justonebullet
1150 69a7 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
Reposted fromgruetze gruetze viaszpaqus szpaqus
justonebullet
Reposted fromnaich naich viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
1418 949d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
8831 33a1 500
Reposted fromoll oll viaHypothermia Hypothermia

August 03 2018

justonebullet
5962 9c8a 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viagriber griber
justonebullet
5469 86fb 500
Reposted frompiehus piehus viakupmibuty kupmibuty
0246 4ec4 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viakupmibuty kupmibuty
justonebullet
3224 213f
Reposted fromtichga tichga viakupmibuty kupmibuty
justonebullet
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viapikkumyy pikkumyy
justonebullet
1553 c759 500
Reposted fromerq erq viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
7275 590c 500
Reposted fromSanderski Sanderski viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
Reposted fromfx00 fx00 via28mm 28mm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl