Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

justonebullet
justonebullet
Reposted fromFlau Flau viamkaynoa mkaynoa
justonebullet
justonebullet
1418 0f1c
Reposted fromkaiee kaiee viaoversensitive oversensitive
justonebullet
9620 a823
Reposted fromSzczurek Szczurek viaoversensitive oversensitive
justonebullet
justonebullet
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
justonebullet
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
5409 0a3d

plsdateme:

It’s funnier when you find out that’s his dad.

Reposted fromZombiebride Zombiebride vianoelya noelya
justonebullet
4117 629c 500
Reposted fromoll oll viana-zakrecie na-zakrecie
justonebullet
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
justonebullet
0924 c398 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabe-awesome-today be-awesome-today

June 01 2017

justonebullet
5510 8389
my spirit animal
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSapereAude SapereAude
justonebullet
3630 e626
Reposted fromtfu tfu viaSapereAude SapereAude
justonebullet
2205 0384 500
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
justonebullet
3386 1595
Look Ma! No hands!
Reposted fromvolldost volldost viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9420 42c3

pommestudio:

Washing.
Cat rotate the Drum!

fancy steps
1680 b078 500

chubbycattumbling:

cuteavalanche:

Do all pet owners have a “type”?

ALL ARE FANTASTIC!

0076 4365 500

goooooooofy:

Holy shit look at this fucking cat!!!!!!!!!

justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl