Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

8010 5508
Reposted fromkimshinegyu kimshinegyu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9930 7cc6 500
Reposted fromAbiry Abiry viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
justonebullet
6890 3261 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
justonebullet
7258 4c6f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
justonebullet
8025 e3ee 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9242 3ede

I’m calling Child Services

Reposted frommyry myry viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
justonebullet
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaover-land over-land
9275 1b87

I would LOVE to know where to buy this. xD

Reposted frommyry myry viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
justonebullet
5501 2ee2
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
justonebullet
8758 55a4
Reposted fromGIFer GIFer viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7916 801d
justonebullet
5872 6712 500
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
justonebullet
2570 e6b6
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viaunhappys unhappys
9718 fd8f
Reposted frommegumu megumu viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
6355 e1e8
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viaHypothermia Hypothermia
justonebullet

Jest tylko jedna droga do szczęścia – przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu.

— Epiktet
Reposted frommarysia marysia viaoversensitive oversensitive
justonebullet
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viaoversensitive oversensitive
justonebullet

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
9995 4049
Reposted fromdivi divi viaoversensitive oversensitive
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl