Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

justonebullet
9025 18e4 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki vialexxie lexxie
justonebullet
7093 cfd5
Reposted fromislandinthesun islandinthesun vialexxie lexxie
justonebullet
8861 9203 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
justonebullet
justonebullet
6060 602b
Reposted fromdatfeel datfeel viacolorfulvillain colorfulvillain
justonebullet
9344 ae8b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaszpaqus szpaqus
justonebullet
justonebullet
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
justonebullet
9377 5932 500
Reposted fromthetemple thetemple viainsanedreamer insanedreamer
justonebullet
7429 778d
Reposted fromtichga tichga viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
0185 de29
Reposted fromdatfeel datfeel viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via28mm 28mm
justonebullet
8911 76ed 500
Reposted frompiehus piehus vialifeless lifeless
justonebullet
9960 6fc4
Reposted fromHypothermia Hypothermia
justonebullet
Reposted fromshakeme shakeme viaprzytulanki przytulanki

September 12 2019

justonebullet
0425 a7b9 500
Reposted fromteijakool teijakool viacisar236 cisar236
justonebullet
6772 74de 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacisar236 cisar236
justonebullet
Reposted fromteijakool teijakool viacisar236 cisar236

September 10 2019

justonebullet
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja vialightyears lightyears

September 09 2019

justonebullet
3136 c237 500
Reposted fromfungi fungi vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl