Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

justonebullet
1259 d674 500
Reposted fromkelu kelu viatentacleguy tentacleguy
justonebullet
3189 bfac 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagrarzynka grarzynka
justonebullet
0171 85c9
justonebullet
Reposted fromFero Fero viaponurykosiarz ponurykosiarz
justonebullet
2945 35dd 500
Reposted fromzie zie viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
justonebullet
justonebullet
2388 e02b 500
True love.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOkruszek Okruszek
justonebullet
5799 a095 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatentacleguy tentacleguy
justonebullet

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
justonebullet
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
justonebullet
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajuhasowa juhasowa
justonebullet
3844 ed8a 500
justonebullet
justonebullet
justonebullet
4547 c28f
Reposted fromGIFer GIFer viaHypothermia Hypothermia
8889 b7e9 500

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
4198 2951 500
BJ
Reposted fromAnnju Annju viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
4616 d4b3
Reposted fromohmylife ohmylife viaszpaqus szpaqus
justonebullet
Reposted fromdoener doener viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl