Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

justonebullet
3673 469c 500
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
justonebullet
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith vialexxie lexxie
justonebullet
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish vialexxie lexxie
justonebullet
Reposted fromDennkost Dennkost viaspotlight spotlight
justonebullet
4701 5161
Reposted fromTamahl Tamahl viaspotlight spotlight
justonebullet
- Lazania o siódmej rano? Na serio nie zostałaś stworzona do wstawania przed południem, nie? - To żarcie, a ty jesteś głodna. Nie wiem, dlaczego społeczeństwo musi wszystkiemu przyklejać etykiety. To się je rano, tamto wieczorem. Co za głupota. Jeśli masz ochotę na lazanię, to powinnaś zjeść lazanię, a nie gapić się na zegarek.
— Blair Holden
justonebullet
2953 3e34
Reposted frombookinistka bookinistka viasarazation sarazation
justonebullet
2740 cc8e 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viax-ray x-ray
justonebullet
Każde znajomości, każdego faceta czy dziewczynę na swojej drodze trzeba dobrze interpretować, bo jeden facet może być tylko po to byś np. wiedziała że musisz się szanować, drugi nauczy Cię, że "konfitura za muchą nie lata", trzeci może być próbą generalną przed poznaniem kogoś wyjątkowego i na całe życie. Nie możesz więc myśleć, że z Tobą jest coś nie tak i że przyciągasz złych ludzi, bo wszytko jest jak być powinno, czasem tylko nie tak łatwo jakbyśmy tego chcieli.
Reposted fromgalaxys galaxys viablackheartgirl blackheartgirl
justonebullet
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi vianoelya noelya
justonebullet
9998 b6d6 500
Reposted frompiehus piehus viaszpaqus szpaqus
justonebullet
4481 6a09 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
justonebullet
4496 92f8 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
justonebullet
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viafiurka fiurka
justonebullet
2715 be39 500
Reposted fromsoftboi softboi viamoglismywszystko moglismywszystko
justonebullet
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
justonebullet
1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viafiurka fiurka
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viafiurka fiurka

May 23 2019

justonebullet
justonebullet
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl