Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

justonebullet
6804 d54a 500
Wild flowers - Sergej Tutunov
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamotyla-noga motyla-noga
justonebullet
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamotyla-noga motyla-noga
justonebullet
8172 cb26 500
Reposted fromkelu kelu viaHypothermia Hypothermia
5664 766f 500

slutfang:

finally my child can safely ram her fucking head into a doorknob this is what the future is all about what a time to be alive 

justonebullet
7416 d649 500
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia
7780 c49f 500

drunkpalebitch:

instagram- @da.rk

Reposted fromallasha allasha vianoelya noelya
justonebullet
3543 b8d0 500
Reposted fromfungi fungi viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
5549 6953 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
Reposted frompwg pwg viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
Reposted fromFlau Flau viamotyla-noga motyla-noga
8381 e2e8 500

theocseason4:

i’m keanu reeves running off with this camera he stole from a paparazzi

2917 44dc 500
justonebullet
4781 d297 500
Reposted fromgruetze gruetze viamkaynoa mkaynoa
justonebullet

June 23 2017

justonebullet
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoversensitive oversensitive
justonebullet
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viasatyra satyra
justonebullet
justonebullet
justonebullet
Więc jak upewnić się, czy on naprawdę kocha? Tylko po różnych drobnych i na pozór nieważnych objawach. Gdy na przykład jesteś z nim razem na spacerze i złapie was burza, a on bez wahania ściągnie z siebie marynarkę i niezgrabnie zarzuci ci ją na głowę, okazując tym samym, że jesteś mu bliższa niż własna koszula, która przecież niechybnie zmoknie - możesz być najzupełniej zadowolona.
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viamiieciuu miieciuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl