Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

justonebullet
0138 5a03 500
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
3257 572d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia

April 17 2018

5370 58b8 500
Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash viaszpaqus szpaqus
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viaszpaqus szpaqus
justonebullet
justonebullet
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viaparafina parafina
justonebullet
7496 76e1 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viamesoute mesoute
justonebullet

Wygodnie jest dziś o wszystko pytać.

I tym oto sposobem faceci pytają kobiet dosłownie o wszystko. Masz ochotę na seks? A może chcesz kwiatka? Wczoraj się pokłóciliśmy to może przyjadę?

A może skończ z pytaniami, zadzwoń do niej w środku nocy i oznajmij, że właśnie do niej jedziesz... a gdy ona stwierdzi, że to nie najlepszy pomysł, to nie szukaj potwierdzenia jej słów - tylko dodaj, że właśnie czekasz na dole.

Wręcz jej bez okazji piękne kwiaty i wejdź w nią, albo jej do mieszkania. Tak po prostu - nie dlatego, że na to zasługuje, bo to już wiesz - lecz dlatego, że każdy dzień jest dobry do tego, aby zrobić coś niepowtarzalnego. To pieprzone COŚ, co nie wymaga nie wiadomo jakich nakładów Twojego chciejstwa.

Bo widzisz - wystarczy tylko chcieć.
A chcesz?

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viamesoute mesoute
justonebullet
6418 9fcc 500
Reposted frompunisher punisher vialexxie lexxie
justonebullet
justonebullet
3524 31bb
Reposted fromtichga tichga viashitsuri shitsuri
justonebullet
Reposted fromAgnya Agnya viaeternaljourney eternaljourney
justonebullet
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
justonebullet
7727 af72 500
Reposted fromsavatage savatage viagriber griber
justonebullet
4454 e5bd
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagriber griber
justonebullet
6129 8912
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viagriber griber
justonebullet
Reposted fromFlau Flau viagriber griber

April 16 2018

justonebullet
0067 7dfd 500
Reposted frompiehus piehus viaMerrry98 Merrry98
justonebullet
7522 8b10
Reposted fromnazarena nazarena viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl